Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu

Sprzedaż zespołu działek oznaczonych nr ewidencyjnymi: 1521/19, 1548/3, 1551/2, 1552/2, 3696/13 o powierzchni 0,4976 ha położonych w Tarnobrzegu, powiat M. Tarnobrzeg

Podmiot udostępniający: Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Data publikacji: 2023-02-03
Data ostatniej modyfikacji: 2023-02-03


Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Sprzedaż zespołu działek oznaczonych nr ewidencyjnymi: 1521/19, 1548/3, 1551/2, 1552/2, 3696/13 o powierzchni 0,4976 ha położonych w Tarnobrzegu, powiat M. Tarnobrzeg

Podmiot udostępniający: Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Data publikacji: 2023-01-09
Data ostatniej modyfikacji: 2023-01-09
Termin składania ofert do: 2023-01-24 godz. 11:00


Ogłoszenie wyników dot. Zamówienie publiczne TTBS/JT/01/2022

Przetarg dzierżawa budynku usługowo-handlowego

Podmiot udostępniający: Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Nr referencyjny: TTBS/JT/01/2022
Data publikacji: 2022-06-30
Data ostatniej modyfikacji: 2022-06-30


Ogłoszenie wyników dot. Zamówienie publiczne TTBS/JT/02/2022

Przetarg dzierżawa budynku gastronomicznego

Podmiot udostępniający: Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Nr referencyjny: TTBS/JT/02/2022
Data publikacji: 2022-06-30
Data ostatniej modyfikacji: 2022-06-30


Zamówienie publiczne TTBS/JT/01/2022

Przetarg dzierżawa budynku usługowo-handlowego

Podmiot udostępniający: Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Nr referencyjny: TTBS/JT/01/2022
Data publikacji: 2022-06-20
Data ostatniej modyfikacji: 2022-06-20
Termin składania ofert do: 2022-06-30 godz. 9:00


Zamówienie publiczne TTBS/JT/02/2022

Przetarg dzierżawa budynku gastronomicznego

Podmiot udostępniający: Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Nr referencyjny: TTBS/JT/02/2022
Data publikacji: 2022-06-20
Data ostatniej modyfikacji: 2022-06-20
Termin składania ofert do: 2022-06-30 godz. 10:00