Zamówienia publiczne

Ogłoszenie wyników

Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym obejmującej działki oznaczone nr ewidencyjnym: 1586/8 oraz 1587/6 o powierzchni 0,0327 ha położonej w Tarnobrzegu, powiat M. Tarnobrzeg

Przetarg na na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym obejmującej działki oznaczone nr ewidencyjnym: 1586/8 oraz 1587/6 o powierzchni 0,0327 ha położonej w Tarnobrzegu, powiat M. Tarnobrzeg wygrała firma:

PROF-BUD Sp. z o. o.
Trześń, ul. Strażacka 24, 39-432 Gorzyce
NIP: 867 225 36 80

za cenę 707 000,00 PLN.

Podmiot udostępniający: Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Data publikacji: 2024-02-21 godz. 15:00
Data ostatniej modyfikacji: 2024-02-21


Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym obejmującej działki oznaczone nr ewidencyjnym: 1586/8 oraz 1587/6 o powierzchni 0,0327 ha położonej w Tarnobrzegu, powiat M. Tarnobrzeg

Podmiot udostępniający: Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Data publikacji: 2024-02-07
Data ostatniej modyfikacji: 2024-02-07
Termin składania ofert do: 2024-02-21 godz. 11:00


Ogłoszenie o odwołaniu przetargu

Sprzedaż zespołu działek oznaczonych nr ewidencyjnymi: 1521/19, 1548/3, 1551/2, 1552/2, 3696/13 o powierzchni 0,4976 ha położonych w Tarnobrzegu, powiat M. Tarnobrzeg

Podmiot udostępniający: Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Data publikacji: 2023-02-03
Data ostatniej modyfikacji: 2023-02-03


Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Sprzedaż zespołu działek oznaczonych nr ewidencyjnymi: 1521/19, 1548/3, 1551/2, 1552/2, 3696/13 o powierzchni 0,4976 ha położonych w Tarnobrzegu, powiat M. Tarnobrzeg

Podmiot udostępniający: Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Data publikacji: 2023-01-09
Data ostatniej modyfikacji: 2023-01-09
Termin składania ofert do: 2023-01-24 godz. 11:00


Ogłoszenie wyników dot. Zamówienie publiczne TTBS/JT/01/2022

Przetarg dzierżawa budynku usługowo-handlowego

Podmiot udostępniający: Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Nr referencyjny: TTBS/JT/01/2022
Data publikacji: 2022-06-30
Data ostatniej modyfikacji: 2022-06-30


Ogłoszenie wyników dot. Zamówienie publiczne TTBS/JT/02/2022

Przetarg dzierżawa budynku gastronomicznego

Podmiot udostępniający: Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Nr referencyjny: TTBS/JT/02/2022
Data publikacji: 2022-06-30
Data ostatniej modyfikacji: 2022-06-30


Zamówienie publiczne TTBS/JT/01/2022

Przetarg dzierżawa budynku usługowo-handlowego

Podmiot udostępniający: Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Nr referencyjny: TTBS/JT/01/2022
Data publikacji: 2022-06-20
Data ostatniej modyfikacji: 2022-06-20
Termin składania ofert do: 2022-06-30 godz. 9:00


Zamówienie publiczne TTBS/JT/02/2022

Przetarg dzierżawa budynku gastronomicznego

Podmiot udostępniający: Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Nr referencyjny: TTBS/JT/02/2022
Data publikacji: 2022-06-20
Data ostatniej modyfikacji: 2022-06-20
Termin składania ofert do: 2022-06-30 godz. 10:00